Média és szerzői jog

 • Filmgyártók, médiaszolgáltatók és műsorterjesztők jogi képviselete
 • Műsorterjesztési szerződések véleményezése, szerkesztése és módosítása
 • Jogi tanácsadás internetes on-demand és streaming médiaszolgáltatásokkal kapcsolatosan
 • Felhasználási szerződések véleményezése és szerkesztése (megfilmesítési, kiadói, előadóművészi szerződések)
 • Képviselet hatósági eljárásokban és közös jogkezelő szervezetek előtt

Adatvédelmi jog

 • Adatvédelmi jogi tanácsadás
 • GDPR-nak való megfelelősség vizsgálata
 • Adatvédelmi audit
 • Szervezetek adatkezelési eljárásainak átvizsgálása és kialakítása
 • Adatvédelmi tájékozatók szerkesztése, véleményezése
 • Képviselet hatósági eljárásban

Munkajog

 • Munkajogi tanácsadás
 • Munkaszerződések szerkesztése, módosítása, véleményezése
 • Munkaviszony megszüntetéséhez szükséges okiratok szerkesztése (felmondás, azonnali hatályú felmondás vagy közös megegyezés)
 • Képviselet munkaügyi (jog)vitákban

Elektronikus kereskedelemi jog

 • Jogi tanácsadás webáruházak, internetes tartalomszolgáltatók és tárhely szolgáltatók részére
 • Honlapokon található általános szerződési feltételek és egyéb felhasználási szerződések, üzletszabályzatok véleményezése, szerkesztése és módosítása
 • Adatvédelmi jogi tanácsadás, adatvédelmi szabályzatok véleményezése és szerkesztése az elektronikus kereskedelem területén

Informatikai és szoftver jog

 • Informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések véleményezése, szerkesztése
 • Elektronikus aláírással kapcsolatos jogi tanácsadás
 • Szoftverfejlesztési, szoftvertámogatási és szoftver felhasználási szerződések szerkesztése véleményezése és módosítása
 • Domain használattal kapcsolatos jogi tanácsadás

Társasági jog

 • Jogi tanácsadás a gazdasági társaságok alapításával, működtetésével és megszüntetésével összefüggésben
 • Gazdasági társaságok működéséhez szükséges okiratok szerkesztése
 • Képviselet cégbírósági eljárásokban
 • Vállalatfelvásárlások lebonyolítása
 • Képviselet csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásokban

Ingatlan jog

 • Ingatlanjogi tanácsadás
 • Ingatlanok átruházására, valamint az ingatlanokkal kapcsolatosan feljegyezhető jogokra és tényekre vonatkozó okiratok szerkesztése
 • Társasházak működésével kapcsolatos okiratok szerkesztése
 • Képviselet földhivatali eljárásokban